Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

Meave
8182 0913
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaissay issay
5137 bf84

isaiah-and-sometimes-madi-strong:

abatchofcumber:

thetardiswantscasinit:

lokistoletheimpala:

can we talk about Legolas in the back tho

I feel like I need to rewatch the entire series just focusing on Legolas.  

image

image

image

It’s worth it.

The best part of this post is Orlando Bloom literally had no idea what was going on 95% of the time. He said in an interview once that no one ever told him anything and he just stood in the back ground making faces.

Reposted fromoswinninq oswinninq viaissay issay
Meave
1997 c762 500
Reposted fromcontroversial controversial viaissay issay
3847 5c1d

laughhard:

everything makes more sense now.

Reposted fromtron tron viamole-w-filizance mole-w-filizance
Meave
6543 447e
Reposted fromalmala almala viamole-w-filizance mole-w-filizance
Meave
2844 de60 500
Leon
Reposted fromsfeter sfeter viafilmowy filmowy
7661 973d 500
Reposted fromkimik kimik viaeffa018 effa018
Meave
4206 275c
Hogwarts be like
Reposted fromlottee lottee viafruneman fruneman

January 06 2015

Meave
Meave
Meave
3706 0f96 500
Reposted byrozczarowanallarwydd

January 04 2015

Meave
9528 fd71
Meave
8240 be34 500
Reposted bylooziker looziker

December 27 2014

Meave
TEKST DO WYGRAWEROWANIA NA NIERDZEWNEJ BRANSOLETCE, NOSZONEJ STALE NA PRZEGUBIE NA WYPADEK NAGŁEGO ZANIKU PAMIĘCI

1.
JEŻELI COŚ CIĘ BOLI:
—DOBRA WIADOMOŚĆ: ŻYJESZ.
—ZŁA WIADOMOŚĆ: TEN BÓL
CZUJESZ WYŁĄCZNIE TY.
2.
TO WSZYSTKO DOOKOŁA,
CO CIĘ SZCZELNIE OTACZA
NIE CZUJĄC TWEGO BÓLU,
JEST TO TAK ZWANY ŚWIAT.
3.
UBAWI CIĘ, ŻE JEST ON
REALNY I JEDYNY,
A LEPSZEGO NIE BĘDZIE
PRZYNAJMNIEJ PÓKI ŻYJESZ.
4.
GDY JUŻ SKOŃCZYSZ SIĘ ŚMIAĆ,
ODRZUĆ LOGICZNY WNIOSEK,
ŻE TAKI ŚWIAT BYĆ MUSI
PRZYWIDZENIEM LUB SNEM.
5.
TRAKTUJ GO CAŁKIEM SERIO,
JAK ON PRZED CHWILĄ CIEBIE— 
DOKONUJĄC WYBORU
SPACJALNEJ CIĘŻARÓWKI,
6.
BY W OKREŚLONYM MIEJSCU
I UŁAMKU SEKUNDY
POTRĄCIŁA CIĘ, KIEDY

PRZECHODZIŁEŚ PRZEZ JEZDNIĘ.
— Stanisław Barańczak
Reposted bystulte stulte

December 16 2014

Meave
2882 3bf1
Reposted byKeksverpackungmanuleinmole-w-filizancewoodynookcataractheartbreakfalkaakatisz
Meave
2703 1699 500
Reposted byKeksverpackungmanuleinBananiblondiasylopathelinelapodprzykrywkaatena19poziomkiredshadowbuddhablink

November 30 2014

Meave
3028 5ddf

November 11 2014

Meave

November 10 2014

Meave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl